Школа «Сяйво» - школа нового типу

Логотип школи

З перших днів заснування школи її керівництво усвідомлювало, що новостворений заклад має стати закладом нового типу. З одного боку, він має забезпечувувати міцні знання через дотримання державних стандартів освіти. З  іншого боку, така  школа має запропонувати якісно відмінну систему підходів як до начання, так  і до виховання.  Ретельно вивчивши  основні  положення  Конституції України, ЗакониУкраїни “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, нашу увагу привернула уже  оновлена в часи Незалежності Національна доктрина розвитку освіти України.

У новій  доктрині  було зазначено, що громадськість потребує високоосвічених, духовно здорових  молодих людей, здібних творчо реформувати наше суспільство, значно підвищити інтелектуальний потенціал країни, відновити духовну культуру. Тому випускники середньої школи мають бути готовими до нових суспільних  відносин, соціально захищеними й загартованими, морально непохитними, щоб протистояти різним спокусам, готовими до зустрічі з труднощами  в умовах конкурентної діяльності. І головне, випускники мають бути здатними до саморозвитку й безупинного самовдосконалення своєї особистості.

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив був переконаний, що досягти реалізації таких положень можливо тільки за умови якісно нової системи виховання, а саме – прищеплення вихованцям християнських цінностей, які мають силу  виховати справжнє благочестя і сформувати кращі риси християнського характеру.

 

Від самого початку функціонування школи була визначена основна місія школи.